Japan vs Australia - November 27, 1956

Japan 0 - 2 Australia / Summer Olympics

[Date]November 27, 1956 (Tuesday)
[Time]16:30
[Venue]Melbourne (Australia)
[Attendance]3,568

Goalscorers

0 - 1 (PK) 29'
0 - 2 B.G. Morrow 61'

Start List

FURUKAWA Yoshio (GK) Kansai University 2 0
HIRAKI Ryuzo Kwansei Gakuin University 9 0
TAKAMORI Yasuo Rikkyo University 7 0
SATO Hiroaki Kwangaku Club 7 0
OZAWA Michihiro Toyo Kogyo 2 0
OMURA Waichiro Tanabe Seiyaku 2 0
TOKITA Masanori Tanabe Seiyaku 8 2
UCHINO Masao Chuo University 6 2
YAEGASHI Shigeo Waseda University 2 0
KOBAYASHI Tadao Keio BRB 2 0
IWABUCHI Isao Keio BRB 5 2
Caps Goals

More Info

Manager-TAKENOKOSHI Shigemaru (Japan)
Match Time-90 Minutes (45/45)